5 Februari 2018

KESEJAHTERAAN KELUARGA

RINCIAN

KELUARGA PRASEJAHTERA

390

KELUARGA PRASEJAHTERA 1

98

KELUARGA PRASEJAHTERA 2

92

KELUARGA PRASEJAHTERA 3

73

KELUARGA PRA SEJAHTERA 3+

17

JUMLAH KEPALA KELUARGA

670